E-mail marketing

email marketing digitalni marketing

Email marketing

E-mail marketing podrazumeva zapravo slanje emailova od strane preduzeća radi postizanja određenih finansijskih rezultata. Ključ ovog uspeha zapravo leži u slanju odgovarajaćih emailova u odgovarajuće vreme.

E-mail marketing aktivnosti

Zahvaljujući detaljnim analizama koje obavljamo u pripremnom periodu kao i analizama za pojedinačni proizvod ili uslugu mi izlazimo sa predlogom aktivnosti koje su neophodne u smislu tačno odgovarajućeg vremena, i načina za plasiranje vaših emailova ka klijentima.

Tri tipa emailova koji se koriste u ovoj vrsti digitalnog marketinga

promotivni emailovi

Promotivni emailovi

Predstavlja ponudu budućim i postojećim kupcima vaše firme. Istraživanja su pokazala da je 66% korisnika kupilo nešto kao neposredan rezultat ove vrste kampanje putem promotivnih emailova.

Mi znamo kako da u moru promotivnih emailova skrenemo pažnju korisnika ili kupaca na vaše ponude i promocije koje vode boljem finansijskom rezultatu.

relacioni emailovi

Relacioni emailovi

Ova vrsta emailova nudi vašim korisnicima i kupcima besplatan sadržaj i informacije kao što su: kratki sadržaji blogova na sajtu, istraživanja koja su sprovedena, bilteni, najave konkursa itd.

Naravno i u ovom vidu email kampanje mi pomažemo klijentima da sa komercijalnim uspehom u pozadini imaju dovoljno finansijskog efekta.

transakcioni emailovi

Transakcioni emailovi

Ovi emailovi se šalju kao odogovori vaših korisnika i kupaca na akcije (recimo kupovina, pretplata itd.) na vašem sajtu sa vašim brendom odnosno firmom.

Ova vrsta emailova se ubedljivo najviše otvara od strane vaših korisnika i proizvodi 2-5% prihoda više nego standardni emailovi.

Znamo kako da vam “upakujemo” transakcione emailove da imaju finansijskog efekta.

Kalendar promocije - odabir pravog vremena

Od strane gotov svih klijenata dobijamo isto pitanje a možda verovatno i ključno za uspeh ove kampanje je kada treba poslati emailove.

To rešava kalendar kampanje odnosno odabir pravog vremena jer ukoliko se u pogrešno vreme pošalju emailovi oni neće dati isti efekat kao kada vaši korisnici ili kupci dobiju emailove u pravom trenutku kada se osetno mogu uvećati finansijski efekti.

Mi za vaše potrebne radimo kalendar promocije odnosno određivanje tačnog vremena slanja emailove radi postizanja što boljih rezultata.

Pozovite nas ili nam pišite

Email office@digitalnimarketing.xyz

Pozovite nas: +381 60 361 55 88